فعالیت ها و برنامه ها

فعالیت ها و برنامه ها :

 برنامه ها ی واحد:

1- اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف.

2- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و راههای رسیدن به آنها.

3- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها در سطح مراکز با معیارهای تعیین شده.

4- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها( مادران- کودکان- بهداشت باروری- زنان-

 تغذیه – سالمندان).

5- نگهداری آمارها و اطلاعات موجود در برنامه و استفاده از آنها جهت برنامه ریزیهای آینده.

6- همکاری و هماهنگی با سازمانهو ادارات و ارگانها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده.

7- تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی حین خدمت  رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده.

8- همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی.

9- شرکت در جلسات، کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی در زمینه حل مشکلات موجود.

10- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها به سطوح بالاتر.

11- شرکت در تنظیم برنامه دوره های آموزشی و اجرای برنامه حین خدمت کارکنان بهداشتی و پرسنل جدیدالاستخدام.

12- تدوین طرح جامع برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس اهداف تعیین شده.   

13 برگزاری کارگاههای آموزشی برای رده های میانی و بهورزان  

طرحهای عملیاتی واحد :

2- کاهش مرگ و میر مادران
1- مراقبت ادغام یافته سلامت مادران
- تشکیل کمیته های کاهش مرگ و میر مادران ، حساس سازی پرسنل بهداشت خانواده و مامایی و پزشکان مراکز، حساس سازی خانواده ها، رایگان نمودن آزمایشات روتین دوران بارداری،استفاده از وسیله نقلیه مراکز جهت ارجاع مادران نیازمند در مناطق دور افتاده و صعب العبور، ارجاع مادران نیازمند مراقبت ویژه به سطوح بالاتر و اخذ پسخوراند
انجام مراقبتهای پیش ازبارداری - شناسایی به موقع مادران باردار، تشکیل پرونده و انجام مراقبتهای روتین بارداری و پس از زایمان در سطح مراکز و خانه های بهداشت تشکیل کارگاههای آموزشی و بازآموزی مراقبت ادغام یافته سلامت مادران جهت پرسنل ، توزیع پمفلت- پوستر و پلاکارد درزمینه برنامه مادران
سلامت مادران
 
                   
سلامت نوزادان :
- ویزیت کلیه نوزادان توسط پزشک- آنجام آزمایش هایپوتیروئیدی جهت کلیه نوزادان در مرکز شماره 2 کرند و گهواره. آموزش به مادران وخانواده ها در خصوص نحوه مراقبت از نوزاد –انجام واکسیناسیون بدو تولد با همکاری واحد بیماریها
 
 
 
سلامت کودکان :
                                                                                                                 
سلامت کودکان
3-ترویج تغذیه با شیر مادر
2-مانا
1-کودک سالم
برگزاری کارگاه مشاوره شیردهی وترویج تغذیه با شیر مادرجهت پرسنل رده میانی ،اجرای برنامه رومینگ مادر ونوزاد وشروع شیر دهی در یک ساعت اول پس از زایمان ،تحت نظر گرفتن مادر ونوزاد تا6 ساعت اول پس از زایمان،اموزش نحوه شیر دهی ومشاهده نحوه شیر دهی مادران، توزیع پوستر وپمفلت وشعار در سر برگ نامه های اداری ،قبوض اب وبرق وتلفن، ترویج تغذیه با شیر مادرو کاهش موارد استفاده کننده از شیر مصنوعی
اجرای مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال در سطح شهرستان ،برگزاری کارگاه جهت پرسنل،اموزش به خانواده ها وحساس سازی انها،ارجاع کودکان نیازمند مراقبت ویژه به سطوح بالاتر،پی گیری کودکان نیازمند مراقبت ویژه تا حصول بهبودی توزیع پوستر وپمفلت وشعار در سر برگ نامه های اداری ،قبوض اب وبرق وتلفن
اجرای برنامه مراقبت کودک سالم در سطح شهرستان،انجام ازمایشات غربالگری دوران کودکی ،توزیع مکملها،برگزاری کارگاه باز اموزی جهت پرسنل ،برگزاری کلاسهای اموزشی جهت مادران دارای فرزند زیر 8سال، توزیع پوستر وپمفلت وشعار در سر برگ نامه های اداری ،قبوض اب وبرق وتلفن
 
                                            سالمندان :
بهبود تغذیه زندگی سالم در دوره سالمندی:
 
- شناسایی سالمندان در سطح شهرستان،شناسایی مشکلات سالمندان 69-60وتعیین مشکل اولی،برگزاری کارگاه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ،برگزاری کلاسهای اموزشی جهت سالمندان طبق مشکل اولی ،اموزش به افراد کلیدی خانوارها ی دارای سالمند،ویزیت سالمندان نیازمند به صورت رایگان ،توزیع پوستر ،پمفلت وپلاکارد
 
 
 
 
 

تغذیه
پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید:
برگزاری کلاسهای اموزشی استفاده از نمک یددار تصفیه شده جهت پرسنل بهورزان و مراجعین ،نظارت بر توزیع نمک یددار ،توزیع بروشور ،تراکت وپلاکارد ،100درصد خانوارها ی شهرستان از نمک یددار استفاده می کنند .
 
پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذی ها و اهن و ویتامین   A+D برگزاری کلاس اموزشی در خصوص ویتامین A+Dو کنترل پیشگیری از اهن ،توزیع پمفلت ،پوستر ،توزیع مکملهای اهن ومولتی ویتا مین   واسید فولیک به طور رایگان جهت گروههای هدف ،اجرای برنامه اهن یاری در سطح دبیرستانهای دخترانه شهرستان از سال 86 تا کنون ،اموزش در مورد الگوی صحیح تغذیه ،همامنگی با پزشکان بخش خصوصی در زمینه مرافبت کودک مبتلا به سوء تغذیه بر مبنای برنامه ارجاع ،هماهنگی وتشکیل جلسه با کمیته امداد شهرستان در خصوص اجرای برنامه حمایتی از مادران باردار مبتلا به سوء تغذیه ،هماهنگی با کمیته امداد در خصوص اجرای برنامه های حمایتی بهبود تغذیه کودکان ، هماهنگی با بهزیستی در خصوص اجرای برنامه حمایتی بهبود تغذیه کودکان ،شناسایی و ارجاع کودکان زیر 6سال نیازمند ،هماهنگی با واحد بیماریها در خصوص اجرای برنامه های تغذیه و بیماریهای مرتبط با تغذیه ، برگزاری کلاس اموزشی تغذیه و بیماریها ی مرتبط با تغذیه جهت دانش اموزان پسر ،تهیه مکمل اهن مورد نیاز مدارس ،برگزاری کلاس اموزشی اصلاح مصرف روغن جهت رابطین ،مراجعین ،مادران وادارات وارگانها ،نظارت بر اجرای برنامه اهن            یاری در مدارس ،تکمیل وارسال گزارش برنامه حمایتی بصورت مقاطع 6ماهه                                        
 
بهبود تغذیه گروههای اسیب پذیر
اجرای برنامه حمایتی تغذیه روستا مهد ها . هماهنگی با کمیته امداد شهرستان در خصوص اجرای بر نامه حمایتی از مادران باردار مبتلا به سوء تغذیه ،هماهنگی با کمیته امداد در خصوص اجرای برنامه حمایتی بهبود تغذیه کودکان ،هماهنگی با بهزیستی در خصوص اجرای برنامه حمایتی بهبود تغذیه کودکان ،شناسایی وارجاع کودکان زیر 6سال نیازمند .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          جمعیت و تنظیم خانواده : 
 
3- مشاوره قبل از ازدواج
2- سلامت باروری
1- جمعیت
راه اندازی مرکز مشاوره قبل از ازدواج در مرکز شماره 2 کرند،شرکت کارشناسان مربوطه در کارگاه اموزشی مشاوره قبل از ازدواج ،صدور ابلاغ جهت کارشناس اموزش دیده جهت انجام مشاوره قبل از ازدواج ،تهیه امکانات جهت مرکز مشاوره قبل از ازدواج
برگزاری کارگاه اموزشی سلامت باروری جهت پرسنل،،ارتقاء روشهای طولانی اثر، اموزش به خانواده ها وجلب مشارکت مردان وادارات وارگانهاونیروهای مردمی در خصوص بهداشت باروری و فرزند آوری در سنین ایمن ،تشکیل شوراهای بهداشتی در سطح روستاها ،توزیع پوستر ،پمفلت ،تراکت وپلاکارد،برگزاری سمینار به مناسبتهای خاص،تهیه کمبودهای تجهیزاتی مراکز،تشکیل هسته های اموزشی مربیان (پزشک،کارشناس )،تشکیل هسته اموزشی مشاوره مردان ،انجام مراقبتهای سالیا نه جهت زنان واجد شرایط و پیگیری زنان رها شده از طریق تلفن و رابطین در سطح مراکز، در صورت وجود موارد توبکتومی کمیته شهرستانی نظارت بر اعمال جراحی تشکیل شده و در صورت تشخیص کمیته، مورد جهت توبکتومی ارجاع میشود.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بررسی شاخصهای جمعیتی شهرستان با همکاری واحد امار وطرح گسترش ومقایسه ان زیج حیاتی مراکز، براورد شاخصهای جمعیتی شهرستان(میزان موالیدومرگ ومیر وتولد و...) برگزاری کارگاه اموزشی شاخصهای بهداشتی و پوششها ،اموزش شاخصهای جمعیتی به پرسنل جدیدالورود.