اخبار

ازمایشگاه شهر ریجاب فعال شد

ازمایشگاه شهر ریجاب فعال شد

 

 

 

 

ازمایشگاه شهر ریجاب فعال شد

👈 دکترعزیزی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو  عنوان نمود 

                             

👈 آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ریجاب درطول هفته ودرساعات اداری آماده است تا خدمات آزمایشگاهی شامل بیوشیمی ، هماتولوژی ، سرولوژی رابه مردم شهرریجاب وروستاهایی تابعه ارائه نماید