فعالیت ها و برنامه ها

فعالیتها و برنامه ها

 
توانمند سازی :مخصوص پرسنل بهداشتی
 
   کارشناسان :                                                 
                                                                    - برگزاری کارگاه نیاز سنجیآموزشی                       
                                                                   
                                                                    - برگزاری کارگاه آموزشی احیاء       
   کاردانها:
 
 - برگزاری کارگاه نیاز سنجی آموزشی
 
- برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی

برنامه های مشارکتی:
 
بسیج سازندگی مخصوص پرسنل بهداشتی
 
طرح کشوری تربیت مربیان بسیج به مدت یک هفته جهت 9 مربی بسیج
برگزاری یک دوره ده روزه آموزش توسط مربیان بسیجی جهت 9 حوزه و تعداد 270نفر بسیجی
 
حوزه های علمیه مخصوص پرسنل بهداشتی
 
برگزاری یک دوره کلاس آموزشی جهت حوزه علمیه
توزیع چندین جلد کتاب آیین تندرستی در بین خواهران عضو حوزه علمیه
 
درون بخشی مخصوص پرسنل بهداشتی:
 
کمیته علمی آموزش سلامت:
 
کمیته علمی آموزش سلامت در هر فصل به صورت دوره ای جهت برنامه ریزی به مناسبت های بهداشتی و یا راه کار جهت حل هر مشکل بهداشتی تشکیل می گردد.
 
 
هماهنگی برگزاری کارگاهها مخصوص پرسنل بهداشتی
 
قبل از برگزاری هر کارگاه آموزشی با واحدهای ستادی و گروه هدف در اول هر ماه هماهنگی انجام و در قالب یک جدول کاری جهت جلوگیری از هر گونه تداخل برنامه ای ثبت می گردد.
 
 
در خواست کارگاههای مجوز دار مخصوص پرسنل بهداشتی
 
در ماه اسفند جهت درخواست کارگاههای مجوز دار طبق نیازسنجی بعمل آمده توسط هر واحد جلسه ای تشکیل و در اوایل فروردین به صورت جمع بندی شده توسط واحد آموزش سلامت به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.
 
 
برون بخشی :
 
هر ساله مهر ماه یک جلسه هماهنگی با آموزش و پرورش جهت برگزاری کلاسهای آموزشی جهت دانش آموزان و همکاری در جهت برنامه معاینات دانش آموزان و همچنین طرح آهن یاری دانش آموزان دبیرستان تشکیل می گردد.

بسیج :معمولا در کلیه مناسبت های بهداشتی از جمله هفته سلامت و..... ضمن تشکیل جلسه هماهنگی در برگزاری برنامه های آموزشی ، کوه پیمایی ،و... شرکت دارند

فرآوانی عنوان اعلام شده

عنوان

اولویت

 

بالا بودن میزان مرگ بعلت بیماریهای قلبی و عروقی

مرگ مادران باردار بعلت بارداری و زایمان

دو اولویت استانی

نام مرکز یا خانه بهداشت

 

بالا بودن میزان مرگ بعلت بیماریهای سرطانی

بالا بودن میزان ابتلا به اعتیاد

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

بالا بودن میزان کودکان مبتلا به اختلال رشد

 

 

پنج اولویت اصلاح شده

شهرستان

 

 

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

بالا بودن رفتارهای پرخطر و بیماری ایدز

بالا بودن میزان ابتلا به بیماریهای آمیزشی

 بالا بودن میزان ابتلا به سل

بالا بودن میزان ابتلا به بیماریهای واگیر (هپاتیت ،ایدز )،

 

اولویت های مراکز

 

20

1

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولویت خانه های بهداشت

 

27

2

 بالا بودن میزان ابتلا به بیماریهای منقله از راه آب و غذا

22

3

 بالا بودن میزان ابتلا به انفلوانزا

33

4

بالا بودن میزان بروز بارداریهای ناخواسته

12

5

بالا بودن سوانح و حوادث ترافیکی

25

6

پایین بودن سطح کیفیت مراقبت های دوران بارداری

18

7

پایین بودن مشاوره قبل از بارداری

14

8

پایین بودن مراقبت از مادران پس از زایمان

12

9

بالا بودن میزان ابتلا به سرطان پستان

37

13

بالا بودن میزان ابتلا به دخانیات

34

14

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

24

15

بالا بودن میزان ابتلا به کم خونی فقر آهن

3

19

بالا بودن میزان حوادث در اثر ادوات کشاورزی


اولویت های بهداشتی به صورت سطح به سطح شهرستان دالاهو

بالا بودن میزان مرگ بعلت بیماریهای قلبی و عروقی

مرگ مادران باردار بعلت بارداری و زایمان

مشکل بهداشتی اولویت دار استانی

بالا بودن میزان مرگ بعلت بیماریهای سرطانی

مشکل بهداشتی اولویت دار شهرستان

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار مرکزشماره دو کرند

بالا بودن میزان ابتلا به فشار خون

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت ده جامی

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت ده کهنه

بالا بودن میزان ابتلا به فشارخون

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت حریر

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت هلته

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت سرخه دیزه

بالا بودن میزان ابتلا فشار خون بالا

مشکل بهداشتی اولویت دار مرکز شماره یک کرند

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت هوکانی

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت گاوسور

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت چشمه سفید

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت خسرو آباد

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت گاودانه خور

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دارمرکز ریجاب

بالا بودن میزان ابتلا به بیماریهای اسهالی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت ضمیمه ریجاب

بالا بودن میزان ابتلا به فشار خون

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت داراب

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت زرده

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بانمزاران

بالا بودن میزان ابتلا به فشارخون

مشکل بهداشتی اولویت دار مرکر گهواره

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت باباشاآمد

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت توتشامی

بالا بودن میزان ابتلا دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت جاماسب

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بیموش

بالا بودن میزان تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت خلیفه ها

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت کنه رشید

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت چقابور رحمان

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت چقابور داراب

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت درویت

بالا بودن میزان ابتلا بهدیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بریه خانی

بالا بودن میزان ابتلا تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت گوراجوب

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار مرکز زاوله

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت ضمیمه زاوله

بالا بودن میزان ابتلا به فشارخون

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت گورگاورز

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بانیاران

بالا بودن میزان ابتلا به حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت قلعه زنجیر

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت دشمیان

بالا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت دشت مورت

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بروند

بالا بودن میزان حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بیامه

بالا بودن میزان ابتلا به فشار خون

مشکل بهداشتی اولویت دار  مرکز کامران

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت ضمیمه کامران

الا بودن میزان ابتلا به تب مالت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بانزلانی

بالا بودن میزان ابتلا به حیوان گزیدگی

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت تختگاه

بالا بودن میزان پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بیراقوند

بالا بودن میزان ابتلا به کم خونی فقر آهن

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت درمران

بالا بودن میزان ابتلا به دیابت

مشکل بهداشتی اولویت دار خانه بهداشت بانسولاب