آشنایی با واحد

تاریخچه :

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو از سال 1384 شروع بکار نموده که واحد آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت شهرستان نیز از آذر ماه همان سال به صورت مجزا شروع به کار نموده است

 

          چارت سازمانی :

 

یک نفر کارشناس آموزش سلامت در ستاد مرکز بهداشت شهرستان

 

 

          کارکنان :

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

1

شهناز نجفیان

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس مسوول آموزش سلامت

 

رسالت و اهداف

 

هدف اصلی و اساسی آموزش سلامت ،بالا بردن توانمندی جامعه در دستیابی به یک

زندگی سالم و با نشاط میباشد در این راستا بایستی اهدافی چون ارتقاء آگاهی مردم

در خصوص نحوه سالم زیستن و پیشگیری از کلیه بیماریهایی  که جوامع را در معرض خطر  قرار  می دهند و همین طور ارتقاء آگاهی  مردم  در خصوص  حفظ  سلامت و راهکارهای آن را بپوشاند .

 

وظایف

 

 

1-  مسوولیت های تولید:   برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت شهرستان؛ ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت شهرستان از طریق دریافت، آرشیو و ایجاد دسترسی به مواد آموزشی تولید شده؛ ارزشیابی مواد و رسانه های آموزشی؛ پایش و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی؛ تهیه و ارائه گزارش عملکرد به معاونت
2-
 مسوولیت های اطلاعاتی: تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز و ترویج رویکرد های نوین آموزش سلامت؛ پژوهش های کاربردی در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت شهرستان 
3-
 مسوولیت های ارتباطی: جلب مشارکت رسانه های جمعی در راستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه در سطح شهرستان؛ نظارت و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزش سلامت؛ هماهنگی های برون بخشی
4- مسوولیت های آموزشی: مشارکت در طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش؛ تهیه اولویت های آموزش سلامت؛ نظارت بر فرایند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدهای شهرستان؛ نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی در توانمند سازی کارکنان سلامت شهرستان؛ نظارت در فرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت شهرستان؛ نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی و رسانه های تولیدی؛ هماهنگی های درونی؛ مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های چند رسانه ای و آموزش همگانی شهرستان؛ پایش و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی شهرستان
5-
 پایش و بازدید از مراکز و خانه های بهداشتی