آشنایی با گروه

 

         کار کنان :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل خدمت

1

ایرج محبی

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس مسوول بیماریها

مرکز بهداشت شهرستان

2

زیاد دیداب

لیسانس روانشناسی بالینی

کارشناس مرکز بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان

3

سعید پیریکارشناس بهداشت عمومیکارشناس مرکز بهداشتمرکز بهداشت شهرستان

:

     رسالت و اهداف :

 

 

  1.  حفظ و ارتقاء سطح سلامت جمعیت تحت پوشش در حوزه کاری واحد
  2. اجرای طرحهای  در دست اقدام جهانی ملی و منطقه ای در مقوله سلامت
  3.  شناسایی کنترل و کاهش شیوع و بروز بیماریهای واگیر و غیر واگیر در منطقه تحت پوشش
  4. کنترل بیماریها و بحرانهای شبیه پاندمی آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان ،اپیدمی بیماری التور،و.... جهت جلوگیری از فاجعه انسانی
  5. ایجاد بسترهای لازم در خصوص بیماریهای غیر واگیر شایع که در آینده احتمال ادغام در نظام سلامت را دارندمثل G6PD،PKU و غیره
  6. اجرای برنامه و بستر های آموزشی  به عنوان اصلی ترین  جزءPHC در نظام سلامت

 

       شرح وظیفه

 

1.      کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر و اجرای طرحهای سالانه

2.      کنترل و گزارش عوارض  ایمنسازی

3.      کنترل و درمان بیماران روانی وارتقاء بهداشت روان در طرح ادغام بهداشت روان در PHC

4.      برنامه کنترل بیماری ایدز،STI  ،و راه اندازی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

5.      واکسیناسیون ،آموزش ،آزمایشات غربالگری بیماریها در طرح های در دست اقدام مثل دیابت و فشار خون

6.      برنا مه ثبت سوانح و حوادث و اجرای نظام مراقبت و گزارش دهی بیماریهای  قابل گزارش

7.      هماهنگی برون بخشی و درون بخشی

8.      برگزاری کارگاههای |آموزشی