آشنایی با واحد

تاریخچه :

 به دنبال مصوبه هیئت محترم دولت, شهرستان دالاهو از شهرستان اسلام آباد غرب تفکیک گردید.و شبکه بهداشت و درمان دالاهو نیز فعالیت خود را در شهریور ماه سال 1387شروع نمود وبه تدریج واحدهای ستادی شهرستان تشکیل گردید وهمزمان طرح پزشک خانواده درمناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت آغاز گردید که در این راستا بیمه گری جمعیت تحت پوشش به عهده بهورزان گذاشته شد و این امر خود حجم سنگینی از وظایف و مسئولیت ها را برای شبکه بهداشت ودرمان  بخصوص   واحد طرح وگسترش  ایجاد نمود ودر همین راستا حدود 36000 هزار نفر بیمه گری شدند و درادامه طرح تا این تاریخ 37608 نفر بیمه گری شده اند.   جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای شش مرکز بهداشتی درمانی تعداد 12 نفر پزشک و 9 نفر ماما جذب گردیدند ,این در حالی بود که هنوز چارت سازمانی شبکه مستقل دالاهو ابلاغ نگردیده بود در نهایت دراواخر سال 1385 بعد از پیگیریهای متعدد چارت سازمانی شبکه بهداشت و درمان دالاهو ابلاغ گردید و تعداد  8 پست از پستهای ستادی مرکزبهداشت از بین نیروهای دارای مدرک کارشناسی شاغل در سایر پستها با تغییر عنوان دارای تصدی شدند و به دنبال آن طی دو مرحله در سالهای 1386 و 1387 چهار نفر دیگر جذب گردید.

 

- چارت سازمانی:

ردیف

        عنوان

1

کارشناس مسوول طرح و گسترش شبکه ها

2

کارشناس جلب مشارکتهای مردمی

 

-          کارکنان :

                                                                                                                        

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

           سمت

1

عسکر بازگیر

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس مسئول طرح و گسترش شبکه

 2  خسرو کتابی  لیسانس                         -

 

 

            -   رسالت و اهداف :

1- گسترش خدمات بهداشتی درمانی به نقاط مختلف شهرستان

2- توزیع عادلانه خدمات بهداشتی درمانی ونیروی انسانی و امکانات جهت دسترسی آهاد مختلف مردم

3- نزدیک کردن مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی به گیرندگان خدمات تا انجا که امکان دارد.

4- جلب مشارکت های مردمی در برنامه های بهداشتی.

5- جذب منابع مالی و اثر بخش نمودن منابع مالی هزینه شده در جهت دسترسی بهتر مردم به خدمات بهداشتی درمانی.

         اجرای برنامه های سیاری برای دسترسی عشایر کوچ رو به خدمات بهداشتی در محل اطراق شان

 

            -   وظایف :

   1- پایش و نظارت از خانه های بهداشتی و مراکز تابعه
2-  تهیه گزارش تفضیلی ماهانه
3-  تهیه چک لیست و اهداف بازدیدها
4-  تهیه و تدوین طرح جامع عملیاتی
5- تحقیق و پژوهش
6-  آموزش و تهیه محتوای آموزشی
7- تامین و توزیع نیروی انسانی
8- نظارت و اجرای فعالیت های امور پرستاری
9-  تکمیل و ثبت اطلاعات واحد ها، نیروی انسانی و مناطق در زیج حیاتی و سامانه HNis 

10  -  برآورد و تامین و توزیع تجهیزات، توزیع تعمیرات و فضای فیزیکی
 
1 1- انجام فعالیت های هزینه اثر بخشی
12 -  نظارت بر اجرای طرح های بهداشتی، جمع بندی و تهیه گزارش جهت ادارات
13- هماهنگی های برون و درون بخشی
14-  برنامه ریزی و نظارت بر برنامه عشایر
15-  برنامه ریزی و هماهنگی بر نظارت و پایش ها
16-  نماینده شبکه بهداشت در فرمانداری و معاونت بعنوان مسئول کمیته سوانح و حوادث
17- مسئول برنامه بیمه روستایی و طرح پزشک خانواده
18-  نظارت بر حسن اجرای برنامه رابطین در مراکز بهداشتی درمانی
19-  مسئول آموزش بدو خدمت عمومی
20-  تهیه صورت جلسات ستادی و پیگیری مفاد آن ها
21-  به روز نمودن چارت تشکیلات
22- اصلاح و تکمیل دفترچه بیمه خدمات بهداشتی درمانی