معرفی شهرستان دالاهو

       : معرفی شهرستان دالاهو
 
دالاهو ؛کوهستانی در رشته کوه زاگرس در استان کرمانشاه است. و از طبیعت بسیار زیبایی برخور دار است .در این کوهستان زیبا ،جنگل و چشمه های زیادی وجود دارد .
دالاهوی کنونی طبق مستندات تاریخی نزدیک به یقین دگرگون شده (بالاهوته ) یا بالاهوتا ی باستان است که شیلهاک    اینشو شیناک ،پادشاه عیلام باستان (حدود 1151-1165  ق.م ) از آن یاد می کند
-در کتاب ایران در سپیده دم تاریخ در شرح گروه ششم شهرها و محلهایی که فتح نموده ،یکباره چهل ونه محل در نواحی (بالاهوتا  )  ایالمان (سرپل ذهاب و آ...ذهایا   نام می برد .
هوته (hute ) در زبان عیلامی باستان تنها به معنی جا و مکان می باشد (ایران در سپیده دم تاریخ صفحه 196 شماره 42 )  . اگر فرض کنیم که بالا در زبان عیلامی باستان به معنی امروزی آن بکار رفته باشد بنا براین بالاهوتا یعنی جای بلند یا کوهستان که نامی مناسب و با مسما برای دالاهو بوده است .
موقعیت شهرستان دالاهو:
 در 99 کیلو متری کرمانشاه قرار دارد و آخرین شهرستانی است که در پایان برنا مه  سوم توسعه شهرستانهای ایران اضافه شده و با موافقت هیات دولت جمهوری اسلامی بخش کرند به شهرستان دالاهو ارتقاء یافت .
شهرستان دالاهو از شمال به ثلاث بابا جانی ،از جنوب به گیلان غرب و اسلام آباد ،از شرق به کرمانشاه و اسلام آباد غرب و ار غرب به سرپل ذهاب منتهی می شود .
شهرستان دارای 1900 کیلو متر مربع مساحت 44391 نفر جمعیت (30388 نفر روستایی و 14003 نفر شهری )دارای دو شهر بنامهای گهواره و کرندغرب ،154 روستا شامل دو بخش مرکزی و گهواره که
بخش مرکزی شامل :
دهستان بانزرده
دهستان بیوه نیج
دهستان حومه کرند و
بخش گهواره شامل :
بخش گهواره
دهستان قلخانی
دهستان گورانی می باشد.
این شهرستان در سال 1384 بصورت مستقل از اسلام آباد شروع به فعالیت نموده و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان نیز از شهریور سال 1384 راه اندازی و فعال شده است .