مختصری در باره شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو

 •  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهودر یک نگاه :
 •  
 • شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو بدنبال تا سیس شهرستان دالاهو در تاریخ 25/6/1384با  معرفی سرپرست وقت شبکه رسمآ. فعالیت خود را شروع نمود هرچند در ابتدای امر بدلیل نداشتن سازماندهی مطلوب و کمبود شدید امکانات و پرسنل با مشکلاتی مواجه بود ,اما با تلاش مستمر و شبانه روزی سرپرست وقت شبکه و همچنین پرسنل و نیز حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از پیشرفت بسیار مناسبی برخودار - شد و به لطف   الهی هم اکنون درا قسی نقاط شهرستان در حال ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به همشهریان محترم است   مرکز بهداشت شهرستان دالاهو که وظیفه ارایه خدمات بهداشتی را بر عهده دارد با داشتن کارشناسان بهداشتی مجرب در واحدهای کارشناسی زیر که کارنظارت و تعیین خط مشی جهت پرسنل   مستقر در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی را انجام می دهد تشکیل شده است از 
 •  
 •   واحد  طرح و گسترش    

 •     واحد  سلامت محیط

 •       واحد  سلامت خانواده

 •       واحد  بیماریها

 •    واحد   آموزش سلامت

 •      واحد    سلامت حرفه ای

 •     واحد    سلامت مدارس

 •    واحد    آمار و فناوری اطلاعات

 •   واحد     دارویی

 •  

 

اهداف سازمانی شبکه بهداشت و درمان دالاهو

                                                      
                                             
 

       اهداف سازمانی:

1-     نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی مرکز بهداشت

2-     بهبود وضعیت بهداشتی جمعیت تحت پوشش

3-     آموزش جامعه در راستای ارتقا، سواد بهداشتی جامعه

4-     نظارت بر نحوه ارایه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی شهری – روستایی و خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی

5-     هماهنگی بین بخشی با سازمانها و نهادهای شهرستان در جهت پیشبرد اهداف سلامت

6-     تامین و پشتیبانی مربوط به ارایه خدمات در مراکز تابعه

مراکز و واحدهای وابسته به شبکه

                                   

                  

       مراکز وابسته به شبکه :

 

-      تعداد مراکز بهداشتی در مانی شهری –روستایی :3

-          

-          تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی : 3

-           

-          تعداد پایگاه بهداشت شهری :   1

-           

-          تعداد مراکز فوریتهای پزشکی :2

-           

-          تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی : 2

-           

-         تعدادآزمایشگاه تشخیص سل :   1

-           

-          تعداد آزمایشگاه تشخیص تالاسمی  :1   

-           

-          تعداد آزمایشگاه باکتریولوژی آب آشامیدن : 2  

-           

-          تعداد مرا کز رادیولوژی:  1

-           

-          تعداد مراکز دندانپزشکی دولتی : 2

-           

-          تعداد مراکز تسهیلات زایمانی :2

-           

-          تعداد مراکز اورژانس :2

 

  

 

مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش

- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک کرند غرب :

آدرس: بطرف جاده قصر شیرین ،جنب منطقه انتظامی

شماره تلفن تماس : 08353722541  

 

 

         

- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره دو کرند غرب :

آدرس: بطرف جاده قصر شیرین ،جنب منطقه انتظامی

شماره تلفن تماس : 08353722541   

 

 

             -     مرکز بهداشتی درمانی شهری گهواره :

                 آدرس : گهواره ،خیابان بسیج ،جنب اداره آب و فاضلاب

                      شماره تلفن تماس : 08355843107

                - مرکز بهداشتی درمانی روستایی بانزلان :

               آدرس :روستای بانزلانی علیا

                 شماره تلفن تماس : 091893588903

 

             -  مرکز بهداشتی درمانی روستایی زاوله

                آدرس : روستای زاوله علیا

                شماره تلفن تماس :------

 

             مرکز بهداشتی درمانی ریجاب :

                   آدرس : شهرک ریجاب

                  شماره تلفن تماس : 08353592459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                خانه های بهداشت تحت پوشش :

 

                  

   مرکز بهداشتی درمانی شهری – روستایی  شماره یک کرند غرب :

1-    خانه بهداشت :گاودانه خور

2-    خانه بهداشت          چشمه سفید

3- خانه بهداشت           خسرو آباد

4-   خانه بهداشت           هوکانی

5-  خانه بهدشت           گاوسور

مرکز بهداشتی درمانی  شهری – روستایی شماره دو کرند غرب :

1-    خانه بهداشت ده کهنه

2-     خانه بهداشت ده جامی

3-     خانه بهداشت  حریر

4-     خانه بهداشت هلته

5-     خانه بهداشت سرخه دیزه

 

مرکز بهداشتی درمانی شهری –روستایی  گهواره :

1- پایگاه بهداشتی گهواره

2-    خانه بهداشت داراب

3-    خانه بهداشت          رحمان

4-    خانه بهداشت           کنه رشید

5-   خانه بهداشت          جاماسب

6-    خانه بهداشت          بریه خانی

7-  خانه بهداشت          گوراجوب

8-   خانه بهداشت          بابا شاه احمد

9-   خانه بهداشت          توت شامی

10-     خانه بهداشت         بیموش

11-    خانه بهداشت     درویت

 

  مرکز بهداشتی درمانی روستایی  زاوله  :

1-    خانه بهداشت ضمیمه زاوله

2-    خانه بهداشت        بیامه

3-   خانه بهداشت         بروند

4-  خانه بهداشت         گورگاورز

5-   خانه بهداشت         بانیاران

6-   خانه بهداشت        دوشمیان

7-    خانه بهداشت        قلعه زنجیر

8-    خانه بهداشت        دشت مورت

 

 

 

مرکز بهداشتی در مانی بانزلان :

1-    خانه بهداشت ضمیمه بانزلان

2-   خانه بهداشت         کامران

3- خانه بهداشت         تختگاه

4-     خانه بهداشت           بیراقوند

5-     خانه بهداشت          بانسولاب

مرکز بهداشتی درمانی ریجاب :

1- خانه بهداشت زرده

2- خانه بهداشت داراب

3- خانه بهداشت شهرک ریجاب

4- خانه بهداشت بانمزاران

6-    "          بابا کوسه

ارتباط با ما :

ارتباط با ما :

آدرس شبکه : کرند غرب ,خیابان راه کربلا ,شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو

 

- تلفن مدیریت :08353722998

- دور نگار : 08353724643

-بهداشت محیط : 08353722827           

- طرح و گسترش :08353724739

- بیماریها : 08353724739

- بهداشت خانواده: 08353724774

- بهداشت مدارس :08353722827

- آموزش بهداشت :08353722827

- آمار و فناوری اطلاعات :08353722827

- بهداشت حرفه ای : 08353722827

امور عمومی :08353722998

- حراست : 08353724737

                                              

   

   ایمیل:                  www.hc_dalahou@kums.ac.ir