آمار و فناوری اطلاعات

اقدامات روز جهانی ایدزدر سال 1389

1-      تشکیل جلسه با حضور سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی در خصوص برنامه های هفته آموزش و اطلاع رسانی ایدز

2-      درج شعار بهداشتی روز جهانی ایدز در سربرگ مکاتبات اداری شبکه در طول هفته آموزش و اطلاع رسانی ایدز
3-      برپایی چادر اطلاع رسانی و آموزش ایدز در مسیر شبکه بهداشت و درمان
4-      آموزش اطرافیان افراد HIV+ در خصوص راههای انتقال ،  پیشگیری و رفع انگ و تبعیض بیماری
5-      برگزاری کلاس اموزشی در خصوص راههای انتقال و  پیشگیری بیماری جهت آرایشگران زن شهر کرند به تعداد 24 نفر
6-      برگزاری کلاس اموزشی در خصوص راههای انتقال و  پیشگیری بیماری جهت رابطین ادارات ورابطین بهداشتی
7-      برگزاری جلسه آموزشی در خصوص راههای انتقال و  پیشگیری بیماری جهت بهورزان
8-      مکاتبه و هماهنگی با اداره آموزش و پرورش کرند و گهواره در خصوص به صدا در آوردن زنگ هشدار ایدز در مدارس
9-      ارسال دستورالعمل آئین بزرگداشت روز جهانی ایدز جهت مراکز بهداشتی درمانی
10-   تهیه و نصب پلاکارد بر سردر مراکز بهداشتی درمانی و معابر عمومی
11-   تکثیر جزوه آموزشی اطلاع رسانی به خانواده های نوجوانان به منظور پیشگیری از رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز و توزیع در سطح مراکزبهداشتی درمانی  ، رابطین بهداشتی و مشاورین مدارس
12-   پیشنهاد موضوع ایدز به عنوان انشاء جهت مدارس دبستان و راهنمایی واهداء جوایز به 18نفر توسط مرکز بهداشت
13-   افتتاح مرکز مشاوره و بیماریهای رفتاری شهرستان  
14-    برگزاری مسابقه ایدز در مدارس واهداء جوایز به 5 نفر اول توسط مرکز بهداشت
15-   آموزش عموم مردم در خصوص راههای انتقال و پیشگیری بیماری به تعداد 1861نفر
16-    آموزش دانش آموزان مدارس مقطع راهنمایی و مدارسه به تعداد 1913نفر